Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuks (ARA) myöntää korjausavustuksia valtion varoista ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen kotona asumisen edistämiseksi. Avustusta voi saada henkilö, joka omistaa asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle kuin omistajalle, avustus voidaan kuitenkin myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea.

Yhteystiedot ja palvelut