Genom sitt sk. publikarbete erbjuder Tapiola Sinfonietta gratis möten och musikupplevelser för dem som inte nås av orkesterns offentliga konserter. Verksamheten omfattar alla åldersgrupper och sociala grupper. Orkesterns smågrupper uppträder årligen i tiotals av Esbo mödra- och barnrådgivningar, dagis, skolor, biblioteket, äldreboenden och sjukhus. Orkesterns arrangerar även interaktiva konserter för bl.a. sina fadderbarn och skolelever. Orkesterns fadderbarn är alla esbobor födda år 2019. Genom konserterna i programmet för kultur- och motionsstigen KULPS! når orkestern årligen eleverna i Esboskolornas klasser 1-9. Orkestern deltar även i Esbo stads Kulturrådgivnings-, Kulturkedja- och Kulturkompisverksamhet samt i den nationella tjänsten Kaikukortti. Tapiola Sinfonietta uppträder även vid sin hemstads stadsevenemang och i samband med konserterna arrangeras många gratis publikevenemang. Av orkesterns medlemmar har sju utbildning som sjukhusmusiker, och samfundsmusikern arbetar speciellt med specialgrupper och åldringar.