Av Tapiola Sinfoniettas musiker har Pasi Pihlaja specialiserat sig på att uppträda för seniorer och handikappade. Hans mångsidiga musicerande gläder lyssnare oberoende av tid och plats.

Sju av Tapiola Sinfoniettas musiker har utbildat sig till sjukhusmusiker. De uppträder regelbundet i Esbo sjukhus och åldringshem och tar med sig musiken till sådana som inte kan besöka konserter.

Är du lärare från Esbo? Se instruktioner om hur du besöker konserten med dina elever.