Fordon som lämnats kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst. Fordon som lämnats flyttas till stadens fordonslager. Om fordonet har brunnit eller om det utgör fara för miljön eller för människor flyttar staden fordonet omedelbart till mottagningsplatsen. Stadsmiljösektorns kundtjänst: Måndag-fredag kl. 10.00-15.30 tfn +358 9 8162 5100.