Miljöstörande byggarbete, anmälan

Vid renovering av fasader och andra yttre sten- och metallkonstruktioner ska en skriftlig anmälan göras till miljöcentralen senast 14 dygn innan arbetet inleds. Smärre rengöring, renovering eller lappning av fasader eller andra konstruktioner utomhus behöver inte anmälas.

Verksamhetsställe