Miljöstörande byggarbete, anmälan

Vid renovering av fasader och andra yttre sten- och metallkonstruktioner ska en skriftlig anmälan göras till miljöcentralen senast 14 dygn innan arbetet inleds. Smärre rengöring, renovering eller lappning av fasader eller andra konstruktioner utomhus behöver inte anmälas.

Kontaktuppgifter och tjänster