Ympäristöä haittaavasta rakennustyöstä ilmoittaminen

Toimijat ovat ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella velvollisia tekemään ilmoituksia, rekisteröimään toimintansa tai hakemaan lupia. Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten kivi- ja metallirakenteiden kunnostustyöstä on tehtävä työstä ympäristökeskukselle kirjallinen ilmoitus vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden vähäisestä puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

Yhteystiedot ja palvelut