Mattvättplatserna kan användas av alla kommuninvånare. Mattorna kan tvättas i en bassäng avsedd för mattvätt med rinnande sommarvatten. På tvättplatserna finns också torkställningar och en mattcentrifug. Mattvättplatserna är endast avsedda för mattrengöring. Öppettider veckorna 18-38.

Kontaktuppgifter och tjänster