Hyresbostäder

Esbo bostäder Ab har över 15 000 hyresbostäder nästan överallt i staden. De flesta bostäderna är statsstödda hyresbostäder och de boende väljs på basis av behov av bostad, inkomster och förmögenhet. Att ansöka om bostad kostar inget. Ansökan är i kraft tre månader.