Hyrebostäder i Esbo

Vill du hyra bostad i Esbo?

I Esbo finns både hyresbostäder som är fritt finansierade och hyresbostäder som finansierats med statligt stöd. För de fritt finansierade hyresbostäderna finns inga gränser för hyresgästernas förmögenhet eller inkomst. Till hyresbostäder som finansierats med statens räntestöd väljs hyresgästerna på grundval av behovet av bostad samt sökandenas förmögenhet och/eller inkomster.

Sök en hyresbostad hos hyresvärdarna. På deras webbsidor finns det information om hur du ska ansöka om en bostad samt om bostäderna och var de är belägna i Esbo.

Espoon Asunnot(extern länk) är ett hyreshusbolag som ägs av Esbo stad. Esbo bostäder hyr huvudsakligen ut bostäder som finansierats med statens räntestöd.

Andra företag eller sammaslutningar som äger hyresbostäder som finansierats med statens räntestöd i Esbo är  A-kruunu(extern länk)Asuntosäätiö(extern länk)Avara(extern länk)TA-Yhtiöt(extern länk)M2-kodit(extern länk)Setlementtiasunnot(extern länk) och Sato(extern länk). Studentbostäder i Esbo hyrs ut av HOAS(extern länk) (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) och AYY(extern länk) (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta) samt ungdomsbostäder av NAL Asunnot(extern länk) och Nuorisosäätiö(extern länk).