Grundläggande utbildning på svenska

I grundskolan får barnet en allmänbildande grundutbildning. Alla barn som fyllt sju år och är bosatta i Finland måste gå i skola eller på annat vis fullgöra grundskolans lärokurs. Alla barn i Esbo har skolplats i den egna närskolan.