Ruotsinkielinen perusopetus

Peruskoulussa lapsi saa yleissivistävän pohjakoulutuksen. Kaikkien Suomessa asuvien 7 vuotta täyttäneiden lasten on käytävä koulua tai suoritettava muutoin peruskoulun oppimäärä. Kaikille lapsille Espoossa on koulupaikka omassa lähikoulussa.