Ifall ett gränsmärke försvinner eller det uppstår gräl eller oklarhet om en tomtgräns, är det möjligt att på basis av tomtägarens skriftliga ansökan bestämma en gräns. Gränsen fastställs vid en fastighetsbestämning, som tar cirka 2 månader och kostar 650 euro (omfattar 2 gränsmärken). Följande gränsmärken kostar 100 €/stycke. Om man inte behöver en officiell fastighetsbestämning, kan markägaren beställa en visning av rå.

Kontaktuppgifter och tjänster