Forskningstillstånd, fostrans- och utbildningssektorn

För forskning, utredningar, lärdomsprovarbeten och motsvarande insamling av uppgifter inom fostrans- och utbildningssektorn krävs ett forskningstillstånd.