Tutkimusluvat, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin, opinnäytetöihin ym. aineistojen keräämisiin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimusluvan myöntää suunnittelu- ja hallintopalveluiden kehittämispäällikkö.