Förebyggande av olyckor och begränsning av konsekvenserna

Samarbete för att förebygga olyckor innebär arbete enligt 42 § i räddningslagen, vars syfte är att samarbeta med olika aktörer för att förebygga brändeMed samarbete för att förebygga olyckor avses sådant arbete enligt 42 § i räddningslagen som syftar till samarbete med olika aktörer vid förebyggande av eldsvådor och olyckor. En expert vid Västra Nylands räddningsverk kan delta till exempel i bygglovsprocessen och i lokala säkerhetsarbetsgrupper. r och olyckor. En sakkunnig från Västra Nylands räddningsverk kan till exempel delta i bygglovsprocessen och lokala säkerhetsarbetsgrupper.