Energi

Staden främjar införandet av förnybara energikällor både inom stadens egen bygg- och planeringsverksamhet och i Esbobornas vardag.