Energi

Staden främjar införandet av förnybara energikällor både inom stadens egen bygg- och planeringsverksamhet och i Esbobornas vardag. https://www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Hallbar_utveckling/Energilosningar