Kaupunki edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa sekä kaupungin omassa rakennus- ja suunnittelutoiminnassa että espoolaisten arjessa.