Bostadsrättsboende

Bostadsrättsbostäderna är bostäder som byggts med statligt stöd. Man kan bli invånare genom att betala en bostadsrättsavgift och ett med hyra jämförbart bruksvederlag. Bostadssökandena ska först ansöka om ordningsnummer till bostadsrätt.

Kontaktuppgifter och tjänster