Allmän linje för gymnasieutbildning

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. För gymnasiets avgångsbetyg förutsätts minst 75 kurser. Studierna kan avläggas på 2-4 år. I slutskedet av gymnasiet avläggs studentexamen. I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen. Studerande väljs till ett gymnasium med allmän linje på basis av medeltalet i läseämnen på avgångsbetyget från grundskolan. Efter gymnasiet kan studerande söka sig till fortsatta studier vid universitet och högskolor samt till yrkesutbildning på gymnasiegrund.