Mattlidens gymnasium

Mattlidens gymnasium är landets största svenskspråkiga gymnasium och det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo. Skolan ligger 12 km väster om Helsingfors centrum intill Västerleden och Ring II. Trafikförbindelserna, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo, Grankulla och Kyrkslätt är goda. För närvarande har skolan ca 520 elever av vilka ca 150 är IB-elever, som studerar för den internationella studentexamen - International Baccalaureate. Övriga elever förbereds för den finländska studentexamen. Båda examina ger allmän högskolebehörighet. Skolan har nysanerade och ändamålsenliga utrymmen. Förutom ordinära undervisningsutrymmen finns bl.a. välutrustade specialsalar för biologi, kemi och fysik, bibliotek med läsesal, inspelningsstudio, två datasalar och specialrum för språk. Alla klassrum är utrustade med ny teknik. Mattlidens gymnasium är känt för sin internationella framtoning. Förutom erbjuder Mattliden även de internationellt erkända språkexamina i franska och tyska och ett mångsidigt utbyte med flera länder i Europa. Skolan erbjuder numera både spanska och ryska som nybörjarspråk. För att de nya ettorna skall känna sig välkomna utbildas varje år en grupp studerande till tutorer som har i uppgift att ta hand om de nya studerandena och arrangera program för lägerskolan som ordnas vid skolstarten

Kontaktuppgifter

Mattlidens gymnasiumMattliden 1,02230 Esbo+358 9 8164 3050

Hemsida:Mattlidens gymnasium(extern länk)

Postadress:PB 3340, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)