Yleislinjan lukiokoulutus

Lukiokoulutus kehittää yleissivistystä ja antaa jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukio-opinnoissa opiskelija harjaantuu opintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun, vastuunkantoon omasta opiskelustaan sekä säännölliseen itsearviointiin. Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukio-opinnot luovat vankan pohjan myös jatko-opintojen suunnittelulle ja omien kiinnostuksen kohteiden tutkiskelulle.Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen ja se tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä, joista kaikille pakollisia opintoja on 94 tai 102 opintopistettä - riippuen siitä valitsetko lyhyen vai pitkän matematiikan. Opintoihin sisältyy valtakunnallisia valinnaisia opintoja vähintään 20 opintopistettä. Opintoihin voi sisällyttää myös paikallisia valinnaisia opintoja. Lukio-opinnot suoritetaan opintojaksoina. Opintojaksot ovat yleensä 1-3 opintopisteen laajuisia ja ne voivat koostua yhden tai useamman aineen opinnoista. Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joista kukin kestää noin 7,5 viikkoa.

Kuva: Taru Turpeinen