Sysselsättning, arbetstillfällen och arbetslöshet

Esbo hade uppskattningsvis 130 000 arbetstillfällen år 2022

Den färskaste officiella informationen om antalet arbetstillfällen är från år 2020 då det fanns 122 605 arbetstillfällen i Esbo. Esbo hade uppskattningsvis cirka 130 000 arbetstillfällen år 2022. Räknat i årsverken fanns det i januari–november 2022 uppskattningsvis cirka 113 000 arbetstillfällen i företag i Esbo.

I slutet av år 2022 fanns det 13 049 arbetslösa arbetssökande i Esbo

I slutet av år 2022 var andelen arbetslösa av arbetskraften i Esbo 8,7 procent, det vill säga 0,7 procentenheter lägre än året innan. I hela landet var motsvarande siffra 9,9 procent. I slutet av år 2022 fanns det 13 049 arbetslösa i Esbo. Antalet arbetslösa minskade med 7,4 procent (1 045 personer) jämfört med året innan.

I slutet av 2021 var andelen arbetslösa med utländsk bakgrund 16,9 procent av arbetskraften

Bland personer med utländsk bakgrund minskade andelen arbetslösa av arbetskraften med 3,6 procentenheter jämfört med året innan. Sysselsättningsgraden bland personer i åldern 20–64 med utländsk bakgrund var 60,4 procent i slutet av år 2021. Sysselsättningsgraden bland personer med utländsk bakgrund ökade med 3,4 procentenheter jämfört med året innan. Av de sysselsatta med utländsk bakgrund var andelen specialsakkunniga 28,8 procent i slutet av 2020.