Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 221 till 230 av 388 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Ljuskägelplatsen

  Runt Spårjokerns slutstation planeras tätt urbant kontorsbyggande som en del av helheten som Kägeluddens höga byggande utgör. Förslaget är framlagt 27.12.2021–25.1.2022.

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tegelbacksbrinken

  Syftet är att omvandla det befintliga industriområdet till ett bostadskvarter. Utöver boende planeras affärslokaler och ett daghem till området. Planeringsområdet är beläget i Stenbrukets...

 3. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Parkplan för Notuddsstranden

  I Notuddsstrandens parkområde reserveras plats för fyra spelplaner för padel. Målet är att placera spelplanerna i det ungefärliga området för bollplaner enligt detaljplanen. Bredvid spelplanerna...

 4. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Bärvidjegränden

  Bärvidjegränden är en 120 meter lång och 4,5 meter bred tomtgata med grusbeläggning utan genomfart i ett småhusområde. Dräneringen sköts med sidodiken. För trafiken på Bärvidjegränden står...

 5. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Gamla-Mankby

  En parkplan håller på att göras för Gamla Mankbys och Finnsbergets fornminnesområde, Finnsbackens frilufts- och strövområde samt området för parkering. Gamla Mankby är en av Finlands bäst förvarade...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Gillesparken

  Den skyddade villabyggnaden i parkområdet omvandlas för bostads- och/eller kontorsbruk. Området är beläget i Gillesberget, i Gillesparkens parkområde. Med planläggningen säkerställs att...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadshus vid Tapiolavägen

  En ny bostadsbyggnad planeras utmed Hagalundsvägen, där det nuvarande parkeringsområdet ligger. I planeringen observeras utöver Hagalunds kulturhistoriskt värdefulla miljö även Flamängens landskap....

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse i Bågsvängen

  På Bågsvängens område planeras bostadsbyggande som lämpar sig i kulturmiljön i stället för de nedrivna hemmen och Jousenkaari skola, som eventuellt ska rivas. Under planprojektet ska det avgöras...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Nybyggnad i Stenkarlen

  Ett nytt bostadsområde planeras till Stenkarlen i Otnäs. Samtidigt utvecklas områdets arbetsplatsbyggande och serviceutbud. Stadens syfte är att förena Otnäs och Kägeludden i stadsstrukturen.

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Blåbackas arbetsplatsområde

  Till arbetsplatsområdet i Blåbacka planeras ett datacenter och kontorslokaler. Ändringen av detaljplanen möjliggör en utveckling av Blåbacka företagsområde. I planeringen observeras en mer omfattande...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 39