Sök på webbplatsen

Filter din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 259 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadsområdet Neppers II

  Till området mellan Ring III och Pitkäjärvi planerar Esbo stad bostadsområde med närservice till båda sidorna om Gammelgårdsvägen. I planeringen tar man hänsyn till landskap, rekreationsbehov och...

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadsområdet Kopparormsbacken

  Målet är att stärka Kalajärvis lokalcentrum genom att placera ett bostadsområde och service (daghem, servicehus för äldre och kommersiell service) norr om det nuvarande centrumet. Med detaljplanen...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostads- och rekreationsområdet Lillmosskanten

  Till området planeras fristående småhusområden, trafikområden, områden med offentliga närservicebyggnader samt rikligt med rekreationsområden. Rekreationsområdena kommer att betjäna förutom detta...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Backby koloniträdgård

  Man planlägger koloniträdgårdsområdet på området mellan Backby gård, gårdskullen och fältet. Området är beläget söder om Bodom träsk. Koloniträdgården anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhus i Bodomgården

  Detaljplanen skapar förutsättningar för byggande av småhus i Eskasbacken. Bodomgårdens gamla gårdsmiljö bevaras.

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshusområde i Kalajärvi

  Syftet med ändringen av detaljplanen för Kalajärvi centrum är att höja byggrätten för bostadsbyggnaderna som byggs i objektet och öka antalet våningar. Med detta möjliggörs byggande av fler...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhusområdet Korppi

  Detaljplanen bildar småhus- och radhusområden samt ett omfattande rekreationsområde utmed Korpilampivägen. Detaljplanen kompletterar området med redan genomförda detaljplaner i Lahnus. Området har...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Gobbackavägen

  Till området planeras Gobbackavägens byggande, som förenar Gobbackas och Grundbackas detaljplanerade områden. I detaljplaneringen observeras områdets naturvärden.

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tomter i Gillermossberget

  Syftet med stranddetaljplanen är att möjliggöra två eller tre byggplatser i den naturnära miljön.

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Foxtrotgrändens område

  Till området planeras småhusområden, rekreationsområden och särskilt viktiga motionsområden, som möjliggör förverkligandet av Lambertsvägen. Lambertsvägen är en led som planerats för...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 26