Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 392 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 28.11.-27.12.2022

  Kompletterande bebyggelse i kvarteren Biologen och Havstekniken i Otnäs

  Av kvarteren Biologen och Marinteknik planeras en mångsidig stad som en del av Otnäs kulturhistoriskt värdefulla miljö. Till området planeras bostäder samt undervisnings- och kontorslokaler. Med...

 2. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 28.11.-27.12.2022

  Notudden II

  Med en ändring av detaljplanen ändras användningsändamålet för ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader så att det delvis kan användas för boende. En del av planområdet kommer att bevaras...

 3. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 5.12.-20.12.2022

  Offentligt framlagda: Vingen och Fjädern

  Esbo stad har börjat utarbeta gatuplaner för gatorna Vingen och Fjädern. Förslag till gatuplaner hålls offentligt framlagda 5.-20.12.2022.

 4. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 5.12.-20.12.2022

  Offentligt framlagda: Otsvängen mellan Otnäsvägen och Servi-Maijas väg

  Gator och annan kommunalteknik saneras och samordnas med den nya detaljplanen Otsvängen, område nr 220505. Otsvängen får bättre gång- och cykelbanor. Den nuvarande vägporten avlägsnas och ersätts med...

 5. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 21.11.-5.12.2022

  Offentligt framlagda: Flundrevägen

  Planeringen av Flundrevägen inleds 2022. Planerna utarbetas på grund av att behoven i området har förändrats. På västra sidan av Flundrevägen planeras en gång- och cykelbana och parkeringsfickor....

 6. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 21.12.-27.12.2022

  Mårtensbro

  Presentationen av projektets gatu- och parkplaner hålls onsdagen den 21 december 2022 kl. 16.30-17.30 vid Esbo stadsteknikcentral i Otnäs, mötesrum Pitkäjärvi på Teknikvägen 15. Fastigheter som...

 7. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 14.11.-13.12.2022

  Ängskulla kapell

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av flervåningshus med bostäder för lätt serviceboende för äldre. I led med ändringen kommer Ängskulla kapell, som är i dåligt skick,...

 8. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 14.11.-13.12.2022

  Detaljplanering av bostadshus vid Tornfalksvägen

  Markägaren söker ändring gällande kvarteret med flervåningshus med bostäder på Tornfalksvägen. Syftet med ändringen är att kompletteringsbygga kvarteret. Förslaget är framlagt 14.11–13.12.2022.

 9. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Gammelgräsaparkens mattvättplats

  Esbos stadsteknikcentral har i värksatt en förbättringsplan för Gammelgräsaparkens mattvättplats. Mattvättplatsen är belägen i Olarsbäcken nära Gräsa ungdomshus.

 10. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Kyrkträskdalens friluftsled, Kirskoåkersstigen

  Esbo stadsteknikcentral kommer att förbättra friluftslederna och skidspåren i Kyrkträskdalen mellan Åboleden och Esbovägen. På platsen finns för närvarande en friluftsled som ofta svämmar över. I...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 40