Finno skola ligger i Finno område

Finno skola (Röda huset)

Ombyggnad av skolhusEsboviken

I skolans fastighet har vi även daghem, förskola och eftermiddagsverksamhet. I byggnaden görs reparationer som förbättrar inomhusluften. I listan nedan hittar du all publicerad information om förbättring av inomhusluften i byggnaden.