Finno skola ligger i Finno område

Finno skola (Röda huset)

Ombyggnad av skolhusEsboviken

Läsåret 2020-2021 har skolan 268 elever fördelade på 19 undervisningsgrupper, såväl stora som små. De små undervisningsgrupperna betjänar de svenskspråkiga eleverna i Esbo som är i behov av extra stöd. I skolans fastighet har vi även daghem, förskola och eftermiddagsverksamhet. I byggnaden görs reparationer som förbättrar inomhusluften. I listan nedan hittar du all publicerad information om förbättring av inomhusluften i byggnaden.

Finno skola (Röda huset)