En avlång, terrasserad bostadsbyggnad med en sandstrand i förgrunden. I förgrunden av bilden syns fören på en roddbåt.
Vy över planeringsområdet från havet.Bild: L Arkkitehdit

Westendporten

DetaljplaneringHagalund

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs bostadsbyggande och service i Westendportens kvarter. För närvarande gäller en detaljplan som möjliggör hotellbyggande i området, men byggande i enlighet med planen har inte skett. Planen har vunnit laga kraft 27.10.2021.

Plannamn

Westendporten

Distrikt nummer

231601

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sampo Sikiö

områdesarkitekt; området Hagalund 046 877 3474Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs