Pitkänomainen porrastuva asuinrakennus, jonka edustalla on hiekkaranta. Kuvan etualalla on soutuveneen keula.
Näkymä suunnittelualueelle mereltä.Kuva: L Arkkitehdit

Westendinportti

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuntorakentaminen ja palveluita Westendinportin kortteliin. Alueella on tällä hetkellä voimassa hotellirakentamisen mahdollistava asemakaava, mutta kaavan mukainen rakentaminen ei ole toteutunut. Kaava on tullut voimaan 27.10.2021. Kaavahanke on verkkosivustolla vielä noin vuoden ajan.

Kaavan nimi

Westendinportti

Aluenumero

231601

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Sampo Sikiö

aluearkkitehti, asemakaavoitus046 877 3474Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi