Vahvialaberget

ParkerHagalund

Stadsteknikcentralen i Esbo planerar i samarbete med Esbo idrottstjänster nya motionstrappor i parkområdet vid Vahvialaberget. I området finns en bergssluttning som är nästan fri från träd. Avsikten är att placera trapporna i dess östra kant i närheten av de nuvarande belysningsmasterna. Meningen är att befintlig belysning i fortsättningen ska utnyttjas för att belysa trappor. Onödig avverkning av träd och störande av växtligheten undviks. På krönet finns fästningar från första världskriget och bevarandet av dem äventyras inte.

Fas

Planen har laga kraft

Kontakt information

Ville Sorvali

Planeringsingenjör+358 40 657 7398Teknikvägen 15, Otnäs