Flygfoto av planeringsområdet.Bild: Espoon kaupunki

Uppdatering av detaljplanen Knopgränden

DetaljplaneringEsboviken

Genom den etappvisa ändringen av detaljplanen ändras kravet på minimiantalet bilplatser så att det motsvarar den nuvarande normen för området i fråga.

Plannamn

Knopgränden

Distrikt nummer

VK4006

Typ av markanvändningsplan

Etappvis detaljplaneändring

Fas

Beredning

Sökande

Privat markägare

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör, området Esboviken040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör043 825 1176

Asemakaavan liikennesuunnittelu