Viistoilmakuva, jossa näkyy suunnittelualue.
Ilmakuva suunnittelualueesta.Kuva: Espoon kaupunki

Solmukujan asemakaavan päivitys nykytilaan

AsemakaavoitusEspoonlahti

Vaiheittaisella asemakaavalla päivitetään pysäköintimääräyksiä nykyisten laskentaohjeiden mukaiseksi. Kaavaehdotus on tulossa nähtäville arviolta alkuvuodesta 2022.

Kaavan nimi

Solmukuja

Aluenumero

VK4006

Sijainti

Alueet Espoonlahdessa osoitteissa Solmukuja 2 ja Espoonlahdenkatu 5

Kaavatyyppi

Vaiheittainen asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

maanomistaja

Taustatietoa 

Vaiheittainen asemakaavan muutos tarkoittaa, että olemassa olevasta asemakaavasta muutetaan vain yksittäisiä määräyksiä tai merkintöjä. Aiempi asemakaava jää muilta osin voimaan

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, joten sen valmistelussa noudatetaan lyhennettyä asemakaavaprosessia. Kaava-aineisto ei tule valmisteluvaiheessa nähtäville verkkosivulle, vaan siitä tiedotetaan kirjeitse osallisille, kuten lähinaapureille. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto tulee nähtäville tälle sivulle ja voit halutessasi jättää siitä muistutuksen. Jos sinulla on kaavaan liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, voit olla yhteydessä suunnittelijoihin. 

Paltsa Salama

asemakaavainsinööri, Espoonlahden alue040 188 2395Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi