Friluftsled av Sveinsbacken på kartan

Sveinsbacken friluftsled

ParkerAlberga

Esbo stadsteknikcentral har inlett planeringen av en friluftsled i Sveinsbacken i Dalsvik. Planeringen av friluftsleden omfattar utarbetande av en parkplan för Sveinsbacken parkområde och utarbetande av en gatuplan för Stamvägen gatuområde.

Läge

Grankärrsvägen 14, 02620 Esbo

Fas

Planering

Esbo stadsteknikcentral har inlett planeringen av en friluftsled i Sveinsbacken i Dalsvik. Planeringen av friluftsleden omfattar utarbetande av en parkplan för Sveinsbacken parkområde och utarbetande av en gatuplan för Stamvägen gatuområde.

Leden ska utöka rekreationsmöjligheterna för invånarna i området och förbättra förbindelserna. Den nya friluftsleden ska gå som en länk från Grankärrsvägen genom Sveinsbackens parkområde. Bland annat gatorna Sveinsgränden, Sveinsbacken, Morfarsstigen, Toppvägen och Stamvägen kopplas ihop med leden. Leden blir omkring en kilometer lång.

Leden blir 3,5 meter bred och överdragen med stenmjöl. Hela sträckan får belysning. Den ska också underhållas på vintern. I samband med leden placeras bänkar och avfallskärl och eventuellt ett litet utegym.

Så här framskrider projektet

Ett planutkast för friluftsleden blev tillgänglig på denna sida i början av 2022 och kunde kommenteras genom en invånarenkät fram till den 6 februari 2022. En rapport om resultaten av invånarenkäten (på finska) finns nere på denna sida under ”Nedladdningsbara bilagor”.

Vi tackar alla för responsen som gav värdefull information för planeringen av projektet. På basis av responsen ska vi uppdatera planen.

Målet är att den slutliga planen ska vara klar före utgången av 2022 och att byggplaneringen kan inledas efter det. Friluftsleden byggs under de närmaste åren.

För planeringen ansvarar planeringshortonom Annika Kemppainen, annika.kemppainen@esbo.fi, tfn 040 639 4373

Kontakt information

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs