Veininmäen ulkoilureitti kartalla
Veininmäen ulkoilureitti kartalla

Veininmäen ulkoilureitti

PuistotLeppävaara

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt ulkoilureitin suunnittelutyön Laaksolahden Veininmäkeen. Ulkoilureitin suunnittelu sisältää puistosuunnitelman laatimisen Veininmäen puistoalueelle ja katusuunnitelman laatimisen Runkotien katualueelle.

Sijainti

Kuusinevantie 14, 02620 Espoo

Vaihe

Suunnittelu

Reitin tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia sekä parantaa kulkuyhteyksiä. Uuden ulkoilureitin on tarkoitus kulkea Kuusinevantieltä lenkkimäisesti Veininmäen puistoalueen läpi. Reittiin yhdistyvät myös Veininkujan, Veininmäen, Ukinpolun, Latvatien sekä Runkotien kadut. Reitin kokonaispituus on noin kilometri.

Reitti toteutetaan 3,5 metriä leveänä ja kivituhkapintaisena ja se valaistaan koko matkalta. Se on myös talvikunnossapidettävä.  Reitin yhteyteen sijoitetaan penkkejä ja roska-astioita sekä mahdollisesti pieni ulkokuntoilupaikka.

Hankkeen eteneminen

Ulkoilureitistä on nyt laadittu luonnossuunnitelma, jossa on nähtävillä ulkoilureitin linjaus sekä sen rakenteet. Luonnossuunnitelma löytyy tämän sivun kohdasta ladattavat tiedostot. Liitteenä on myös kirjoitettu selostus suunnitelman sisällöstä. Aineisto on laadittu suomeksi.

Asukaskysely:

Luonnossuunnitelman lisäksi on laadittu kysely (suomeksi), jossa asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta luonnossuunnitelmasta sekä esittää muita toiveita ja mielipiteitä hankkeeseen liittyen. Kysely on avoinna 6.2.2022 asti ja se löytää täältä(ulkoinen linkki).

Lopullinen suunnitelma laaditaan kyselyssä saatujen vastausten ja muun palautteen pohjalta ja se julkaistaan myös tällä sivulla. Lisäksi saadusta palautteesta laaditaan raportti jossa kerrotaan kuinka ne on huomioitu lopullisen suunnitelman laadinnassa.

Lopullisen suunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä ja rakennussuunnittelu aloitetaan sen jälkeen. Ulkoilureitti toteutetaan lähivuosina.

Toiveita voi esittää myös sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Suunnittelusta vastaa suunnitteluhortonomi Annika Kemppainen, annika.kemppainen@espoo.fi, puh. 040 6394373

Yhteystiedot

Annika Kemppainen

Suunnitteluhortonomi+358 40 639 4373Tekniikantie 15, Otaniemi