Veininmäen ulkoilureitti kartalla
Veininmäen ulkoilureitti kartalla

Veininmäen ulkoilureitti

PuistotLeppävaara

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt ulkoilureitin suunnittelutyön Laaksolahden Veininmäkeen. Ulkoilureitin suunnittelu sisältää puistosuunnitelman laatimisen Veininmäen puistoalueelle ja katusuunnitelman laatimisen Runkotien katualueelle.

Sijainti

Kuusinevantie 14, 02620 Espoo

Vaihe

Suunnittelu

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt ulkoilureitin suunnittelutyön Laaksolahden Veininmäkeen. Ulkoilureitin suunnittelu sisältää puistosuunnitelman laatimisen Veininmäen puistoalueelle ja katusuunnitelman laatimisen Runkotien katualueelle.

Reitin tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia sekä parantaa kulkuyhteyksiä. Uuden ulkoilureitin on tarkoitus kulkea Kuusinevantieltä lenkkimäisesti Veininmäen puistoalueen läpi. Reittiin yhdistyvät myös Veininkujan, Veininmäen, Ukinpolun, Latvatien sekä Runkotien kadut. Reitin kokonaispituus on noin kilometri.

Reitti toteutetaan 3,5 metriä leveänä ja kivituhkapintaisena ja se valaistaan koko matkalta. Se on myös talvikunnossapidettävä.  Reitin yhteyteen sijoitetaan penkkejä ja roska-astioita sekä mahdollisesti pieni ulkokuntoilupaikka.

Hankkeen eteneminen

Reitistä laadittu luonnossuunnitelma tuli nähtäville tälle sivulle alkuvuodesta 2022 ja sitä pystyi kommentoimaan asukaskyselyn välityksellä 6.2.2022 asti. Asukaskyselyn tuloksista laadittu raportti (suomeksi) löytyy tämän sivun alaosasta kohdasta ”Ladattavat tiedostot”.

Kiitämme kaikkia saadusta palautteesta, joka tarjosi paljon arvokasta lisätietoa hankkeen suunnitteluun. Tulemme päivittämään suunnitelmaa saatujen vastausten ja muun palautteen pohjalta.

Lopullisen suunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä ja rakennussuunnittelu aloitetaan sen jälkeen. Ulkoilureitti toteutetaan lähivuosina.

Suunnittelusta vastaa suunnitteluhortonomi Annika Kemppainen, annika.kemppainen@espoo.fi, puh. 040 6394373

Yhteystiedot

Annika Kemppainen

Suunnitteluhortonomi+358 40 639 4373Tekniikantie 15, Otaniemi