Svedjebacken

Gator och trafikKöklax

Esbo stad har börjat utarbeta gatu- och parkplaner för Svedjebacken området. Svedjebacken -området omfattar följande gator och parken: Svedjegränden, Alkobacksgränden och LP - området, Auergränden, Svedjebacken, Alkobacksstigen, Grigor Auers stig, Svedjebacksstigen sekä Alkobacksparken.

Svedjegränden, Auergränden, Alkobacksgränden och LP - området, Alkobacksstigen, Alkobacksparken, Grigor Auers stig

Svedjegränden saneras till en bredd av 5 meter, och en 3 meter bred trottoar byggs till norra kanten av gatan. Alkobacksgränden och Auergränden planeras att vara nya lokalgator, och deras bredd kommer att vara 4,5 meter I anslutning till Alkobacksgränden planeras också en parkeringsplats. Som nya parkstigar i området planeras 3,5 meter breda Alkobacksstigen och Grigor Auers stig. Den planerade Alkobacksstigen till Alkobacksåarken går längs Svedjegränden västra och södra kant från parkområdet och förenar sig med Alkobacksgränden, Auergränden och Grigor Aues stigr i öster. Utöver parkbanan blir det inga andra förändringar av parken och man ska försöka bevara de befintliga träden så mycket som möjligt. Gatorna kommer att samordnas med nybyggnadsarbeten.

Byggnadsarbetena påbörjas tidigast 2023.

På grund av coronasituationen hålls invånarevenemang som distansevenemang. Teams hålls  tisdagen den 18 januari 2022 från 16:00 till 17:00.

Svedjebacken, Grigor Auers stig, Svedjebacksstigen

Svedjebacken saneras till en bredd av 4,5 meter. Till södra kanten av gatan i avsnittet Grigor Auers stig – Kurtbyvägen byggs en 2,5 meter bred trottoar. Den nuvarande gatan kommer att förlängas till den nya vridplatsen i den omfattning som anges i planen. Som nya parkstigar i området planeras 3,5 meter breda Svedjebacksstigen och Grigor Auers stig. Gatorna kommer att samordnas med nybyggnadsarbeten.

Byggnadsarbetena påbörjas tidigast 2023.

På grund av coronasituationen hålls invånarevenemang som distansevenemang. Teams håll onsdagen den 19 januari 2022 klockan 16.00 - 17:00.

Kontakt information

Päivi Vänttinen

Projektingenjör+358468772241Teknikvägen 15, Otnäs