Tryggande och utveckling av daghemsverksamheten.
Ortofotografi av planeringsområdet från 2019.Bild: Espoon kaupunki

Sopptorget och daghem

DetaljplaneringAlberga

Syftet med ändringen av detaljplanen är att etablera verksamheten för daghemmet som har verksamhet i planeringsområdet. Torgområdet framför det omvandlas till lekområde för daghemmet.

Plannamn

Sopptorget

Distrikt nummer

140603

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Thúy Pham-Linko

Development Manager, Secretary of City Planning Committee050 347 5374Tekniikantie 15, Otaniemi

Minna-Maija Sillanpää

landskapsarkitekt, detaljplanering040 642 7847Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör040 521 9772

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu