Flygfoto i sned vinkel av Viherlaakson muistipalvelukeskus (Gröndals minnesservicecenter) grönskande fastighet från 2017.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet norrifrån, från 2017.Bild: Blom flygfoton i sned vinkel

Södra Gröndal

DetaljplaneringAlberga

Detaljplanens ändringsområde är beläget i Gröndal i Grännäs. I området finns ett minnesservicecenter, byggnaden för en före detta hemvårdskola samt två gamla bostadsbyggnader (kvarter 61081, tomt 8). Till objektet planeras nytt bostadsbyggande på området mellan minnesservicecentret och bostadsbyggnaderna. Situationen för den tidigare hemvårdsskolan utreds ännu. De gamla bostadsbyggnaderna skyddas.

Plannamn

Gröndal, södra

Distrikt nummer

150526

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.