Omvandling av den gamla daghemstomten för boende.
Ortofotografi av planeringsområdet från 2019.Bild: Esbo stad

Småhustomt i Laaksonpesä

DetaljplaneringAlberga

Syftet med ändringen av detaljplanen är att omvandla affärsbyggnadens kvartersområde till ett kvartersområde för bostadsbyggnader. Med detta möjliggörs byggande av två parhus. Planen har vunnit laga kraft 25.8.2021.

Plannamn

Laaksonpesä

Distrikt nummer

140704

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör+358 40 5089198Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 5219772Teknikvägen 15, Otnäs