Skogigt område där man har ritat in en områdesavgränsning.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Småhusområdet Korppi

DetaljplaneringKalajärvi

Detaljplanen bildar småhus- och radhusområden samt ett omfattande rekreationsområde utmed Korpilampivägen. Detaljplanen kompletterar området med redan genomförda detaljplaner i Lahnus. Området har varierande terräng och är naturnära.

Plannamn

Korppi

Distrikt nummer

721800

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering050 553 6171Teknikvägen 15, Otnäs

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör040 508 9198Teknikvägen 15, Otnäs