Metsäinen alue, johon piirretty aluerajaus.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019Kuva: City of Espoo

Korpin pientaloalue

AsemakaavoitusKalajärvi

Asemakaava muodostaa pien- ja rivitaloalueet sekä laajan virkistysalueen Korpilammentien varrella. Asemakaava täydentää Lahnuksen jo toteutettujen asemakaavojen alueen. Alue on maastoltaan vaihtelevaa ja luonnonläheistä. Kaavan hyväksymiskäsittely on arviolta syksyllä 2022.

Kaavan nimi

Korppi

Aluenumero

721800

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus050 553 6171Tekniikantie 15, Otaniemi

Juha Miettinen

asemakaavainsinööri040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi