En gul gårdsbyggnad med mansardtak och gräsmatta och trädbestånd som omger den.
Bodomgårdens landskap.Bild: Esbo stad

Småhus i Bodomgården

DetaljplaneringKalajärvi

Detaljplanen skapar förutsättningar för byggande av småhus i Eskasbacken. Bodomgårdens gamla gårdsmiljö bevaras.

Plannamn

Bodomgården

Distrikt nummer

712000

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering+358 43 8251919Teknikvägen 15, Otnäs