Sjöfarargången

Gator och trafikEsboviken

I en ändring av detaljplanen för Esbovikens centrum har Sjöfarargången ändrats till en gårdsgata. I gatuplanen ändras trafik-, gångtrafik- och parkeringsarrangemangen så att de motsvarar funktionerna på en gårdsgata. Samtidigt föreslås en ombyggnad av planteringarna och stenläggningarna på Sjöfarargången så att de bättre motsvarar den högklassigare omgivningen kring köpcentret Lippulaiva.

Fas

Planen har laga kraft

Esbo stad har påbörjat utarbetandet av en gatuplan för Sjöfarargången.

Sjöfarargången är en 100 meter lång tomtgata till Lippulaiva och för trafiken på Sjöfarargången står huvudsakligen de boende vid gatan.

Planutkastet läggs fram i Din åsikt 5.5.2022 där planerna kan kommenteras till 19.5.2022.(extern länk)

Förslaget till gatuplan, som färdigställs efter utkaststadiet, läggs fram offentligt i somras 2022 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och behandlas därefter av tekniska nämnden. Framläggningen meddelas sakägarna per brev.

Byggandet av gatan ingår i byggprogrammet 2023.

Kontakt information

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100