Otsvängen mellan Otnäsvägen och Servi-Maijas väg

Gator och trafikHagalund

Gator och annan kommunalteknik saneras och samordnas med den nya detaljplanen Otsvängen, område nr 220505. Otsvängen får bättre gång- och cykelbanor. Den nuvarande vägporten avlägsnas och ersätts med trappor och en tillgängligare förbindelseled genom tomten. Cirkulationsplatsen på Servi-Maijas väg bevaras. Byggandet inleds 2022.

Fas

Planering

Kontakt information

Anna Jokinen

Projektchef+358 40 521 6414Teknikvägen 15, Otnäs

Otnäs område