Ombyggnad av Albergaesplanadens park

ParkerAlberga

Planeringen av ombyggnaden av körsbärsträdsområdet i Albergaesplanadens park är färdig. De amerikanska häggkörsbären i parken har nått slutet på sin livscykel. De gamla träden avlägsnas och i stället för dem planteras nya körsbärsträd som blommar i vitt och rosa. Arbetet inleds hösten 2023 och blir färdigt sommaren 2024.

Läge

Albergaesplanaden

Fas

Planering

Invånarnas önskemål blev hörda

I början av planeringsarbetet, hösten 2021, frågade staden invånarna om de hade några önskemål om ombyggnaden. Det ordnades också en parkpromenad och ett allmänt möte på webben. Över de kommentarer som kom in skapades en sammanfattning (på finska) som finns bland bilagorna på denna sida.

Växelverkan mellan invånarna och staden fortsatte ännu hösten 2022 via projektsidan i tjänsten dinåsikt.fi(extern länk). På sidan kunde besökarna kommentera planutkastet och lämna åsikter om de olika skedena av ombyggnaden. Svaren visade att en klar majoritet ansåg att allt ska byggas klart på en gång. Alternativet var att utföra arbetet i flera skeden, en sida i taget. Åsikterna motiverades med att det ska vara möjligt att uppnå en enhetlig framtoning, att byggandet ska orsaka olägenhet en så kort tid som möjligt och att projektet ska vara kostnadseffektivt.

Hela körsbärsområdet förnyas på en gång

Arbetet med att bygga om parken inleds med trädfällning hösten 2023. De nya träden planteras våren 2024, så att de garanteras bästa möjliga start. På grund av detta pågår arbetet över vintern. Målet är att parken ska stå färdig sommaren 2024.

En färdig plan för ombyggnad av parkens norra del, inklusive en redogörelse (på finska) finns längst ner på denna sida.

De områden i parken som påverkas av Spårjokern byggdes redan år 2022.

Kontakt information

Kristina Rocha

Landskapsarkitekt+358 43 8249073Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100