Ombyggnad av Albergaesplanadens park

ParkerAlberga

Planeringen av ombyggnaden av den norra delen av Albergaesplanadens park, det vill säga området för körsbärsträd, är i gång . De amerikanska häggkörsbären befinner sig i slutet av sin livscykel och nya träd ska planteras. Befintliga träd avlägsnas inte förrän det konstateras att de är i farligt dåligt skick eller tills byggandet inleds – för närvarande är den preliminära uppskattningen för det här tidigast 2023.

Läge

Albergaesplanaden

Fas

Planering

Utkasten och beskrivningen av ombyggnaden av den norra delen av Albergaesplanadens park (endast på finska) finns nere på denna sida under ”Nedladdningsbara filer”. Materialet kan hittas också på otakantaa.fi - nätsidan (endast på finska) och diskussionen är öppen där mellan 28.3-10.4.2022.

I parken byggs redan år 2022 de områden som SpårJokern har inverkat på. Tilläggsinformation finns (endast på finska) på byggandets internetsidor.

I början av processen ville staden ha synpunkter på planeringen, så därför ordnades en parkpromenad 14.9.2021 och ett distansmöte 22.9.2021. Dessutom var det möjligt att på olika sätt lämna in kommentarer, bland annat per e-post, fram till utgången av september. En sammanställning av responsen finns nere på denna sida under ”Nedladdningsbara filer” (endast på finska). I slutet av sammanställningen finns ett sammandrag samt information om hur planeringen fortsätter.

Kontakt information

Kristina Rocha

Landskapsarkitekt+358 43 824 9073Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

09 816 25100