Lillhemtparkens lekplats

ParkerMattby

Esbos stadsteknikcentral har i värksatt en förbättringsplan för Lillhemtparkens lekplatsen. Utkastet till planen för Lillhemtparkens lekplats visas på webbplatsen www.otakantaa.fi från och med den 11.4.2022. Planutkastet kan kommenteras fram till den 25.4.2022.

Målsättningen med förbättringen av lekplatsen är att utveckla en mångsidig och trygg lekplats. Vid val av nya lekredskap beaktas i mån av möjlighet barnens olika ålder samt användarnas önskemål.

Lillhemtparkens lekplats är belägen i parkområdet mellan Hemtans och Storåkern, Jordeboksvägen 21.

Deltag i projektet via otakantaa.fi-sidan.(extern länk) Utkastet till planen för Lillhemtparkens lekplats visas på webbplatsen otakantaa.fi från och med den 11.4.2022. Planutkastet kan kommenteras fram till den 25.4.2022.

Planen uppdateras, färdigställs och godkänns efter den 25.4.2022. Den godkända planen läggs ut på webben under juni månad.

Kontakt information

Karin Nielsen

Planeringshortonom+358 50 525 2069Teknikvägen 15, Otnäs