Liddalens lekplats på kartan

Liddalens lekplats

ParkerEsbo centrum

Planeringen av en ombyggnad av lekplatsen på Liddalens lekplatsen (Nederbacksvägen 5, 02760 Espoo) är färdig.

Målet med ombyggnaden är att förbättra lekplatsens säkerhet och trivsel genom att förnya lekredskap, möbler och andra konstruktioner.

Hur planeringen framskrider:

Den slutliga planen är nu färdig och finns som bilaga nere på denna sida under ”Nedladdningsbara bilagor”. Som bilaga finns också en skriftlig redogörelse av planens innehåll (på finska) och bilder på nya lekredskap och möbler.

Planeringen av lekplatsen inleddes då en invånarenkät ordnades i anslutning till projektet. Enkäten kunde besvaras på webben mellan 9.12.2021 – 9.1.2022. Utifrån svaren utarbetades ett planutkast, som fanns tillgängligt på den här webbplatsen. Planutkastet kunde kommenteras mellan 24.2.2022 - 13.3.2022. Utkastet fick inga respons. Kommentarer och respons kunde också lämnas per e-post och telefon. Inget invånarmöte ordnades på grund av coronasituationen.

Tidtabell för byggandet

Lekplatsen byggs under de närmaste åren.

För planeringen ansvarar planeringshortonom Annika Kemppainen, annika.kemppainen@esbo.fi, tfn 040 639 4373

Kontaktinformation

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs