Placeringen av den nya lekplatsen i Pellashagen

Lekplats i Pellashagen

ParkerEsbo centrum

Esbo stad har inlett byggnadsplaneringen av en ny lekplats i parken Pellashagen i Träskända. Lekplatsen byggs i enlighet med Esbos program för lekplatser 2016–2026.

Läge

Pellasskogstigen

Fas

Planering

 

Det har tidigare utarbetats en översiktlig parkplan över lekplatsen år 2013. Den var offentligt framlagd för kommentarer. Parkplanen finns nere på denna sida under ”Nedladdningsbara bilagor” (på finska).

Nu håller man på att utarbeta en byggnadsplan som man också kan kommentera. Byggnadsplanen är färdig i slutet av 2022.

Det preliminära förslaget till byggnadsplan finns som bilaga på denna sida (på finska). Vi önskar nu respons av invånarna. Byggnadsplanen består av en planbild och en skriftlig redogörelse samt bilder av föreslagna redskap och inventarier. 

För respons och andra önskemål har en enkät publicerats. Utifrån svaren i enkäten omarbetas utkastet till en slutlig byggnadsplan. Planen kommer att vara offentligt framlagd på denna sida.

Enkäten är öppen till söndag 5.6.2022 och den finns här(extern länk).

Enkäten besvaras anonymt. Det utarbetas ett sammandrag av svaren och i det berättar vi hur responsen har beaktats i planeringen. Sammandraget kommer också att publiceras på denna sida. 

Lekplatsen byggs under de kommande åren.

För planeringen ansvarar planeringshortonom Annika Kemppainen, annika.kemppainen@esbo.fi, tfn 040 639 4373

 

 

Kontaktinformation

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs