Illustration av Fortums värmeanläggning från Ring II

Kvartersområde för förnybara energikällor och energiförsörjning

DetaljplaneringAlberga

Planändringen har lösgjorts som en egen planändring från planändringen för Karaåkern. Planen gör det möjligt att bygga luft-vattenvärmeanläggning i området som betjänar hela Kera.

Plannamn

Karaåkerskanten

Distrikt nummer

130518

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad och privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​(extern länk)

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.(extern länk)

 

 

I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden! ​​

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering+358 43 8246897Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773002Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 40 6369256Teknikvägen 15, Otnäs