Snedbild över Kulturplatsen.

Kulturplatsen i Hagalund

DetaljplaneringHagalund

I Hagalunds kulturella centrum planläggs en teaterbyggnad och Kulturplatsen utvecklas till en högklassig, urban, öppen plats. I stället för bowlinghallen och ”Marimekkohuset” som avgränsar Kulturplatsen planläggs nya affärer och andra lokaler. Vid planläggningen beaktas byggnadernas skyddsvärden. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 30.5. - 28.6.2022.

Plannamn

Kulturplatsen

Distrikt nummer

210314

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Kontakt

Minna Järvenpää

arkitekt, detaljplanering+358 43 8255187Teknikvägen 15, Otnäs

Sampo Sikiö

områdesarkitekt, detaljplanering+358 46 8773474Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!