Vy från planeringsområdet från Biologens kvarter.
Påverka 28.11.-27.12.2022

Kompletterande bebyggelse i kvarteren Biologen och Havstekniken i Otnäs

DetaljplaneringHagalund

Av kvarteren Biologen och Marinteknik planeras en mångsidig stad som en del av Otnäs kulturhistoriskt värdefulla miljö. Till området planeras bostäder samt undervisnings- och kontorslokaler. Med ändringen av planen säkerställer man att nybygget passar in i områdets värdefulla kulturmiljö. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 28.11–27.12.2022.

Plannamn

Biologen

Distrikt nummer

220507

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Virpi Pulkkanen

arkitekt, detaljplanering040 506 7428Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt040 636 5495Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!