Toimisto- ja tutkimusrakennuksia ja asfaltoitu piha niiden välissä.
Näkymä suunnittelualueelta Biologin korttelista.Kuva: Espoon kaupunki

Otaniemen Biologin ja Meritekniikan alueen täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Biologin ja Meritekniikan kortteleista suunnitellaan monimuotoista kaupunkia osaksi Otaniemen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä. Alueelle suunnitellaan asuntoja sekä opetus- ja toimistotiloja. Kaavamuutoksella varmistetaan uuden rakentamisen sopivuus alueen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaavamuutoksen lähtökohdaksi järjestetään arkkitehtuurikilpailu vuonna 2021.

Kaavan nimi

Biologi

Aluenumero

220507

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Sampo Sikiö

aluearkkitehti, asemakaavoitus046 877 3474Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi