På perspektivbilden syns byggnader som planerats för Kemistens område sett från Otnäsvägen.
Vybild över Kemistens område från Otnäsvägen sett.Bild: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Kemisten i Otnäs

DetaljplaneringHagalund

Grunden till planeringen utgörs av planen som vann den internationella arkitekturtävlingen. Man strävar efter att koncentrera universitets- och forskningsverksamhet, bostäder, organisationslokaler samt offentlig och kommersiell service i området. Planeringsområdet omfattar kvarteret mittemot Aalto-universitetets lärcenter (biblioteket) samt gatu- och parkområdena som omger det. Förslaget är framlagt 29.11. – 30.12.2021.

Plannamn

Kemisten

Distrikt nummer

220608

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Senatfastigheter och Aalto-universitetet

Bakgrundsuppgifter

Till Otnäs centrum planeras tätare byggande än vad som finns för närvarande vid utomordentliga kollektivtrafikanslutningar. Syftet med ändringen av detaljplanen är att utveckla miljön kring metrostationen Aalto-universitetet och Spårjokern som en del av Otnäs centrum.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sampo Sikiö

områdesarkitekt, detaljplanering+358 46 8773474Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!